CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ QUANG NGUYÊN

info@quangnguyen.info                                                                   0902 381 081  -  0961 440 550

Đồng hành cùng bạn !

Kế toán - Thuế
back icon
Untitled Document

DỊCH VỤ HOÀN THUẾ GTGT

=============

I - CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

1.     Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị chứng từ, sổ sách kế toán để hoàn thuế.

2.     Tư  vấn, hướng dẫn khách hàng đều chỉnh hồ sơ hoàn thuế GTGT.

3.     Kiểm tra, soát xét hồ sơ hoàn thuế GTGT.

4.     Soạn thảo hồ sơ hoàn thuế GTGT.

5.     Chuẩn bị hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

6.     Thay mặt doanh nghiệp nộp  hồ sơ hoàn thuế tại cơ quan thuế.

7.     Theo dõi, cập nhật thông tin hồ sơ hoàn thuế.

8.     Thay mặt doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế các nội dung có liên quan đến hồ s ơ hoàn thuế.

9.  Nhận quyết định hoàn thuế tại cơ quan thuế.

 

II - PHÍ DỊCH VỤ VÀ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

1.Phí dịch vụ hoàn thuế VAT

Phí dịch vụ: Từ 0,5%  đến 5% số tiền xin hoàn.

Phí dịch vụ tối thiểu 15.000.000 đồng/hồ sơ

2.Tiến độ thanh toán

-Đợt 1: Ứng 30% phí dịch vụ, ngay khi ký hợp đồng.

-Đợt 2: Ứng 40% phí dịch vụ, ngay khi cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế.

-Đợt 3: Thanh toán phí dịch vụ còn (30%) lại sau khi có quyết định hoàn thuế.

Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% thuế VAT