CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ QUANG NGUYÊN

info@quangnguyen.info                                                                   0902 381 081  -  0961 440 550

Đồng hành cùng bạn !

Kế toán - Thuế
Untitled Document

KẾ TOÁN - KHAI THUẾ HÀNG THÁNG

---------------------

I - CÔNG VIỆC

1. CÔNG VIỆC KHAI THUẾ CỦA DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

- Khai thuế môn bài hàng năm.

- Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng tháng theo quy định.

- Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng quý theo quy định.

- Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm.

- Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhận (TNCN) năm.

- Lập báo cáo quyết toán các loại thuế khác có liên quan.

- Thông báo cho doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh.

2. CÔNG VIỆC KẾ TOÁN

-  Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật.

-  Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán.

-  Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

-  Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định.

-  Lập và in các lọai sổ sách kế toán theo quy định.

-  Đứng tên nhân viên làm kế toán cho doanh nghiệp.

-  Bổ nhiệm, đứng tên kế toán trưởng cho doanh nghiệp.

3. CÔNG VIỆC TƯ  VẤN, GIẢI TRÌNH THUẾ

- Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho quý doanh nghiệp trong nội dung và phạm vi công việc thực hiện.

- Hỗ trợ tư vấn về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

- Làm việc với công ty kiểm toán.

- Làm việc và giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện.

4. GIAO NHẬN CHỨNG TỪ VÀ NỘP BÁO CÁO

- Nhận chứng từ từ khách hàng.

- Nộp báo cáo thuế cho cơ quan thuế.

II - PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Phí dịch vụ được thanh toán hàng tháng, theo số lượng chứng từ phát sinh như sau :

NGÀNH

STT

SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ/THÁNG

PHÍ/THÁNG

NGÀNH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ

1

Dưới 10 chứng từ

800.000 đồng

2

Từ 11 đến 20 chứng từ

1.000.000 đồng

3

Từ 21 đến 30 chứng từ

1.500.000 đồng

4

Từ 31 đến 50 chứng từ

2.000.000 đồng

5

Từ 51 đến 70 chứng từ

2.500.000 đồng

6

Từ 71 đến 100 chứng từ

3.000.000 đồng

7

Từ 101 đến 150 chứng từ

4.000.000 đồng

9

Từ 151 đến 200 chứng từ

5.000.000 đồng

10

Trên 200 chứng từ

6.000.000 đồng

NGÀNH XÂY DỰNG

1

Dưới 10 chứng từ

1.000.000 đồng

2

Từ 11 đến 20 chứng từ

1.500.000 đồng

3

Từ 21 đến 30 chứng từ

2.000.000 đồng

4

Từ 31 đến 50 chứng từ

2.500.000 đồng

5

Từ 51 đến 70 chứng từ

3.000.000 đồng

6

Từ 71 đến 100 chứng từ

3.500.000 đồng

7

Từ 101 đến 150 chứng từ

4.000.000 đồng

8

Từ 151 đến 200 chứng từ

5.000.000 đồng

9

Trên 200 chứng từ

6.500.000 đồng

NGÀNH SẢN XUẤT

1

Dưới 10 chứng từ

1.500.000 đồng

2

Từ 11 đến 20 chứng từ

2.000.000 đồng

3

Từ 21 đến 30 chứng từ

2.500.000 đồng

4

Từ 31 đến 50 chứng từ

3.000.000 đồng

5

Từ 51 đến 70 chứng từ

3.500.000 đồng

6

Từ 71 đến 100 chứng từ

4.000.000 đồng

7

Từ 101 đến 150 chứng từ

4.500.000 đồng

8

Từ 151 đến 200 chứng từ

5.500.000 đồng

9

Trên 200 chứng từ

7.000.000 đồng

Ghi chú :

Phí Báo cáo quyết toán thuế năm bằng phí dịch vụ kế toán của một tháng;

Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, phí thỏa thuận riêng theo từng trường hợp cụ thể ;

Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% thuế VAT

back icon